Klasipikasyon sa mga kagamitan sa pagtambal sa init (kwalipikasyon).